info@bataszekert.hu +36 74 493 690 fb

Bukovinai székelyek

1941. május 11-én írták alá román és magyar részről a székelyek Bukovinából Bácskába telepítéséről szóló megállapodást. Andásfalva, Fogadjisten, Hadikfalva, Istensegíts és Józseffalva lakossága elszállítását 30 vasúti szerelvénnyel bonyolították le.
Még éppen csak berendezkedtek a bácskai falvakban, amikor 1944 októberében oda is megérkezett a kiürítési parancs. Házat, jószágot hátrahagyva indultak a szekérkaravánok az ország belseje felé.

Egy nehéz tél után a Bonyhádra és környékére történő telepítéssel látszott megoldódni az otthontalan székelyek problémája.

A németajkú lakosságra váró kitelepítés kínálta a kormány számára ezt a lehetőséget. Mivel Bátaszéken a németek kitelepítése csak 1946 őszén kezdődött, az 1945-ben érkező székely családokat kényszerűségből „rátelepítették” a német családokra, komoly konfliktusokat előidézve ezzel. A Moldvát, Bukovinát, Bácskát megjárt nép így nyert végleges otthont Tolnában.
Bátaszékre Józseffalváról (84%) és Hadikfalváról (15%) származók érkeztek a legnagyobb számban. Vissza-visszatérő gond volt a munkakerülőknek, koldusoknak tartott telepesekkel szembeni ellenállás feloldása.

Szorgalmukkal és hozzáértésükkel sikerült a székelyeknek bizonyítani, hogy nagyon is jól értenek a gazdálkodáshoz, és a mesterségekhez.

A betelepítés után még 2-3 évig minden székely viselte hagyományos népviseletét. Ragaszkodtak származásukhoz, viseletükhöz, tárgyaikhoz. Sok család azonban kénytelen volt megválni megmaradt értékeitől, hiszen vagyonuk és pénzük kevés volt, de a nagy család fenntartásához sok akaraterő és pénz kellett.

Azért, hogy elfogadtassák magukat és beilleszkedésüket elősegítsék, levetették népviseletüket, kivetkőztek székelységükből. Elhagyták a székely nyelvjárást, hogy minél inkább alkalmazkodjanak a Bátaszéken élőkhöz, de a beházasodások miatt sem maradt élő a székelyes beszéd. A székely népi emlékek jelentős része így elenyészett, csak igen kevés számban maradt meg.