info@bataszekert.hu +36 74 493 690 fb

Az emberek földműveléssel foglalkoztak. Tavasztól őszig a földeken dolgoztak. Főleg kukoricát, „pityókát”, hagymát termeltek. Télen a lányok, asszonyok fonóba jártak, ahol a kendert dolgozták fel. A gyerekeknek már korán be kellett segíteni a munkába. Minden házban volt tehén, disznó, baromfi. Két kezük szorgos munkájával termelték a mindennapi kenyerüket.
Ráérő idejükben csizmadiákként, szűcsökként, kovácsokként, szabókként mesterkedtek. Mezőgazdasági eszközeikből az istállóban látható kiállításban láthatunk néhányat.