info@bataszekert.hu +36 74 493 690 fb

Iskolatörténeti kiállítás

Az épület-együttes oldalsó szárnyában, a legbelső helyiségben egy korabeli bútorokkal berendezett tanterem tekinthető meg. Egy jól áttekinthető tabló az 1142-től fellelt emlékekből, iratokból a bátaszéki iskolák történetét sorakoztatja fel. A falakon pl. 1895-ből származó a “Bátaszéki Községi Elemi Népiskola” Tanrendje (órarendje) és egy 1917-ben szintén az említett Népiskola által kiállított végbizonyítvány tekinthető meg. Régi értesítők, osztálytablók, 1914-15-ös osztálynapló, szépírási gyakorlófüzetek és még sok érdekes látnivaló várja az érdeklődőket.

Az épület-együttes oldalsó szárnyában, a legbelső helyiségben egy korabeli bútorokkal berendezett tanterem tekinthető meg.

Bátaszék oktatásának, iskoláinak történetét 1996-ban foglalta össze a „Bátaszék oktatásának nyolc és fél évszázada” című kiadvány, amelyet az általános iskola és a gimnázium tanítói, tanárai szerkesztettek. Az iskolatörténet feltehetően a ciszterci apátság 1142. évi alapításáig nyúlik vissza, és a törökdúlást követően 1718-tól, a németség betelepülésének kezdetével virágzik fel újra.

Részletekbe nem bocsátkozva, Bátaszéken nagyon sok iskolatípus működött az évszázadok során. Az egyházi iskolákkal kezdődött, amelyek közül természetesen a legnépesebbek a katolikus egyház iskolái voltak. Az egykori tanítókra és az iskola életére vonatkozó ismeretek azóta szaporodtak, amióta a püspöki egyházlátogatások (canonica visitatio) jegyzőkönyvei fellelhetők az irattárakban. A németség betelepülésével többnyire németül tudó tanítók működtek a településen. 1870-től a felekezeti fenntartású iskola községi fenntartásúvá vált. De volt Bátaszéken szerb egyházi és zsidó felekezeti iskola is.

Iskolatörténeti kiállítás

Az elemi népiskolai oktatás fejlődéséhez nagyban hozzájárult egész Magyarországon, így Bátaszéken is Klebelsberg Kunó kultuszminisztersége. Ez volt a nagy iskolaépítések ideje. Ekkor épült Bátaszéken a mai általános iskola Budai úti főépülete 1929-30-ban.
A 20. században a kötelező elemi népiskola mellett 1948-ig működött még magyar és német polgári iskola valamint tanonc iskola is. A bátaszéki központi iskolához tartozott több pusztai iskola: Kövesd, Lajvér, Furkó, Dolina, Leperd, később Alsónyék és Pörböly falvak iskolái is. Ezek nagy része a körzetesítés során megszűnt.

Iskolatörténeti kiállítás

Az 1948-ban létrehozott általános iskola településünkön két épületben és néven működött:
I.számú Állami Általános Fiúiskola (Budai út 11) és II. számú Állami Leányiskola (Kossuth L. utca 38-42).
1963-ban az I.sz Általános Iskola szervezetén belül és épületében megkezdte működését a gimnázium.

1972 volt az az év, amikor a két általános iskola szervezetileg összevonásra került, és a gimnázium önállóvá vált. Ezt követően is voltak olyan szervezeti változások, amelyek általában rövid ideig tartottak, így ma (2018-ban) Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint II. Géza Gimnázium néven működnek iskoláink.

Iskolatörténeti kiállítás

Az iskolatörténeti kiállítás az 1950-es 1960-as évekből őriz berendezési tárgyakat: iskolapadot, tanári asztalt, dobogót. A falon látható tablók az általános iskola létrejöttének idejéből származnak, a gimnázium tablója az alapító osztályé volt.
Néhány fizikaoktatást segítő bemutató eszköz még az elemi népiskola korából származik.

Iskolatörténeti kiállítás